Автоматични колонни филтри с обратно промиване за премахване на манган, желязо и сероводород от водата от сондажи и кладенци и за неутрализация на водата (повишаване на стойността на pH)

Марки +
Цена +

Pentair Oxydizer § pHneutralizer

Подреди по