Серията Cintropur SMART LINE (SL) е битова серия центробежни филтри за питейна вода и хранителни продукти с предварително центробежно филтриране. Филтъра утаява на центробежен принцип по-едрите постъпили замърсители в него, а по-ситните частици се филтрират през филтрираща материя във формата на ръкав

Марки +
Цена +

Cintropur SL SmartLine

Подреди по