MODUBOX Модулна помпена система

МОДУБОКС (MODVBOX) е модулна многозонова разпределителна помпена система за мулти-зоново отопление или охлаждане с котли или термопомпи, която позволява хидравлично свързване на до три зони (клона), като може да се избира между: директна помпена група - без смесване; моторизирана смесителна помпена група с моторна задвижка и/или смесителна помпена група с термостатичен смесител с пряко действие, според нуждите от високотемпературна, среднотемпературна или нискотемпературна зона в системата

Марки +
Цена +

MODUBOX Модулна помпена система

Подреди по